trénink na lonži

trénink na lonži

Kůň je v tomto případě plně ovládán cvičitelem, který ho má na dlouhém vodítku, tzv. lonži a pobízí ho dlouhým bičem. Jezdec má tím pádem čas se věnovat pouze správnému jezdeckému sedu. Výcvik je určen pro naprosté začátečníky nebo k odstraňovaní vžitých vad v sedu a trvá max. 40 minut. Cena je 200,- Kč.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.